onsdag den 9. december 2015

Velkommen til min nye blog, der skal fungere som et online galleri med både mine akvareller, raderinger og de mere rå skitser af fugle og natur i - primært - Vadehavet.

Sammen med fortællinger om motiverne og måske også om den kreative proces fra oplevelse til billede håber jeg, at bloggen kan præsentere værkerne for både lokalbefolkning og interesserede uden for Fanøs og Vadehavets grænser. Skulle bloggen kunne inspirere til, at man kom på besøg i regionen og i nationalparken, vil jeg være mere end glad. 
Mit første indlæg er naturligvis en reklame for den bog, jeg har arbejdet på i flere år, og som udkom d.5.12.2015. Med titlen "Horisontlinjer - Fugle og Vadehav" refereres ikke blot til egnens karakteristiske ubrudte horisont, men også til erkendelsen af, at Vadehavet er mere end bare vores lille lokale naturparadis, men faktisk er et af verdens mest betydningsfulde vådområder og i øvrigt deles med både Tyskland og Holland. Den horisont skal vi huske.

Bogen er bygget op omkring ca. 130 akvareller og skitser og formidler årets gang i Vadehavet set fra fuglenes perspektiv - eller i hvert fald ornitologens og kunstnerens. Det er håbet, at glæden og fascinationen over fuglenes træk og ophold her lige uden for døren kan deles af læseren og generelt bidrage til anerkendelsen af, at vi bør tage godt vare på en af Europas sidste vildmarker.

"Horisontlinjer" vil kunne købes eller bestilles hjem fra boghandlere eller direkte hos Fiskeri- og Søfartsmuseet, der har udgivet bogen. Kontakt museet på tlf. 76122000 eller se www.fimus.dk.

Prisen er 248.-

God læselyst.

Marco


Dear reader,

Welcome to my new blog, which is meant to be an online gallery for both my water colors, prints and sketches of birds and nature from - mainly - the Wadden Sea Area along the south western coastline in Denmark (and actually Germany and the Nederlands).

Along with some short stories about the motives and maybe also shared thoughts about the creative process, I hope that the blog would bring out my work to both locals and a broader public on distance of the island Fanø and the Wadden Sea. If the whole thing would contribute to a wish for visiting our national park, I would of course be more than happy.

My first upload should without doubt be about my new book, which I have worked on for years. The text is in the Danish language, but the main content is 130 pieces of work (water color, diary sketches and dry point prints).

The title, "Horizontal Lines - Birds and Wadden Sea", is refering not only to the comlete flat landscape and the characteristical unbroken horizont, but mostly to the undestanding that the Wadden Sea is larger than just what we see and recognize "on a rainly monday in november", where we tend to forget about its universal nature values. We should remind our self about how big and important this wetland is, and think "behind the horizon" when dealing with the - some times difficult - conservation isues.

The book can be ordered directly from the Fishery- and Maritime Museum in Esbjerg (www.fimus.dk). The price is dk.kr. 248;-  (around 25 bp)

All the best

Marco

Ingen kommentarer:

Send en kommentar