onsdag den 6. februar 2019

Vinter og Vadehav # IX

Bygevejr over Fuglsand, Trinden, Lundvig Løb og Pendersand...der er sat
mange navne på landskabet ud for Sønderho. Smukke navne.

 

Fra diget ved Kalvekrog, Sønderho, med udsigt over Keldsand. Et blødt lys faldt ind
over landskabet og gav den visne bevoksning et varmt og gyldent skær. Skyerne
ændredes hastigt.

Jeg er kørt forbi dette sted dagligt i mange, mange år. Fra vejen gennem klitplantagen
kan man flere steder se ned gennem lysninger og fugtige hedepartier. Et sted har især
tiltrukket min opmærksomhed. Især om eftermiddag eller om aftenen, hvor nogle
markante træer i randen af lysningen står tydeligt mod den lyse himmel. Græsset,
der er ved at udkonkurrere lyngen, giver en varm kontrast til skyggerne og de
mørke konturer af træer. Da jeg tog mig sammen forleden og tog livtag med stedet,
viste det sig, at der stod masser af klokkelyng på arealet. Den begunstiges af fugtighed,
og det var også vådere end ventet. Så jeg måtte prøve at holde mig på tuerne.
Fugtigheden kan til en vis grad holde græsset væk, så variationen i plantelivet bevares.
Jeg fandt en lille højtliggende plet midt i lysningen, hvor jeg kunne brede mit grej ud.

Undervejs med motivet.
 

Musvågestudier i blæk. Vågerne sidder mange steder i Ribemarsken om vinteren.
De flytter sig ikke, når man kører forbi, men gør man holdt, letter de ofte, så man
skal holde afstand, hvis man vil sudere dem nærmere.  
Besluttede mig for at skitse musvågerne, jeg så på vejen op langs diget.

På en mark udenfor Højer kom jeg forbi en flok sang- og pibesvaner.
Det levende hegn i baggrunden gav et dramatisk indtryk op mod vinterhimmelen.
De lodrette linjer i marken frem mod hegnet gav en visuel ligevægt i et landskab, der
eller ofte er bygget op af horisontale linjer. Midt i det hele ragede svanerne
så op i al deres pragt.

I løbet af de tre vintermåneder vil jeg prøve at skildre den kolde årstid i Vadehavet med pensel, papir og lidt ord om landskaberne, fuglene og om tankerne bag de enkelte billeder.
Løbende præsenteres skitser og akvareller her på siden. Når foråret banker på, arrangeres en endagsudstilling med værkerne, hvor også en lille bog i et lille eksklusivt oplag på hundrede eksemplarer vil udkomme.
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar